Vizyonumuz

Rekabetçi bir dünyada ülkemizin gücüne destek vermek, bu amaçla faaliyet alanlarımızla ilgili bilimsel, araştırmacı, yenilikçi yönlerimizi geliştirmek, kaliteli insan kaynağımızla sektörde öncü ve ufuk açıcı lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

İnsana ve bilgiye önem veren, teknolojiyi kültürel ve geleneksel dokumuza uygun olarak kullanan, insan odaklı yapılar ve hizmetler üreterek, çevreye duyarlı ahenkli, dengeli ve yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmaktır.

Hedefimiz

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yurt içinde ve yurt dışında üstün teknoloji bilgisi gerektiren önemli projelere imza atarak sektörde öncü ve ayrıcalıklı konumda olmaktır.

Prensibimiz

Konularında iyi yetişmiş, deneyimli insan kaynağı ile çalışarak; tasarımda, üretimde ve iş yönetiminde kaliteyi ön plana almak ve taahhüdümüzdeki işleri zamanında ve kaliteli şekilde tamamlamaktır.

Kalite Politikamız

Yer aldığı tüm sektörlerde öncü kuruluşlardan birisi olma hedefini ilke edinen Profen Şirketler Grubunun bir üyesi olarak;

• Müşteri şartnamelerine tam uyum göstermek,
• Zamanında ve doğru iş teslim etmek,
• Nitelikli personel istihdam etmek,
• Teknolojiyi yakından takip etmek,
• Çalışanların tam katılımını sağlamak,
• Çevreye ve çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,
• Hatayı oluşmadan önlemek yoluyla, müşteri, çalışan memnuniyetini ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Profen Group, etkin ve verimli bir yönetim ve çalışma ortamının oluşturulmasında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Profen Group, iş kazası halinde gerekli tüm inceleme ve denetlemelerin mevzuata uygun ve en hızlı biçimde yürütülmesine özen göstermektedir.

Faaliyetlerini insan yaşamına saygı çerçevesinde gerçekleştiren Profen Group, bünyesinde yer alan tüm çalışanların, taşeronların ve çözüm ortaklarının iş sağlığını ve güvenliğini odak noktasına yerleştiren bir anlayışla hareket etmesine büyük bir önem atfetmektedir.

Bu bağlamda, etkin ve verimli bir yönetim ve çalışma ortamının oluşturulmasında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Grup, sahip olduğu bu farkındalıkla tüm çalışmalarını Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı OHSAS 18001 kapsamında yürütmektedir.

Profen Group çatısı altında yer alan şirketlerde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli fiziki koşullar ilgili mevzuata uygun biçimde ve özenle tesis edilmektedir. Grup bünyesindeki çalışanlara ve taşeron şirketlere verilen iş güvenliği eğitimleri, her bir bireyde yalnızca kendilerinin değil başkalarının da sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bilincini pekiştirmektedir. İş güvenliği konusunda bilgi birikimine sahip olan çalışanlar, daha güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlamaktadırlar.

Profen Group, iş kazası halinde gerekli tüm inceleme ve denetlemelerin mevzuata uygun ve en hızlı biçimde yürütülmesine özen göstermektedir. Kaza nedenlerinin detaylı analizleri neticesinde risk yönetimi sistemleri geliştirilmekte ve gerekli hallerde prosedürler, taşeron ve malzeme seçimi ile iş süreçlerinin yenilenmesi dâhil olmak üzere birçok husus tekrar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

PROJELERİMİZ

Proje referanslarımızı inceleyerek bizi daha yakından tanıyabilirsiniz.

TÜM PROJELERİ GÖRÜNTÜLE