İSTANBUL OFİS
  • Famas Plaza B Blok Şişli / İstanbul

  • 0 (212) 210 27 70

  • Pzt – Cum . 9.00 – 18.00

İnsan Kaynakları Politikamız

Profen Group’un hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır.

Çalışanların performans ve motivasyonlarını en yüksek düzeye taşıyarak dinamik bir çalışma ortamı yaratmak, Profen Group’un insan kaynakları anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Profen Group, insan kaynakları süreçlerinde ve uygulamalarında yasal mevzuatları, ilke ve prensipleri, iş etiği ilkelerini benimsemekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir.

Profen Group’un insan kaynakları stratejisi, Group’un ilke, hedef ve iş stratejileriyle aynı doğrultuda ve destekleyici şekilde oluşturulmaktadır.

İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturma hedefi doğrultusunda çalışanların performans ve motivasyonlarını en yüksek düzeye taşıyarak dinamik bir çalışma ortamı yaratmak, insan kaynakları grubumuzun anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Profen Group, katılımcılık, paylaşımcılık, şeffaflık, yaratıcılığa ve farklılığa değer vermeyi insan kaynakları politikasının değişmez değerleri olarak benimsemiştir. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin huzurlu bir iş ortamıyla gerçekleşeceği bilinciyle, işçi/işveren ilişkisinde iş barışında örnek bir kültürü yaratmak Grup bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketler için öncelikli hedeflerdendir.

Profen Group’un hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır. Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı hedefleyen Grup’ta, bu hedef doğrultusunda çalışanlara eğitim olanakları sağlanmakta, başarı ve verimlerini artıracak fırsatlar yaratılmaktadır.

Profen Group, katılımcılık, paylaşımcılık, şeffaflık, yaratıcılığa ve farklılığa değer vermeyi insan kaynakları politikasının değişmez değerleri olarak benimsemiştir.

Profen Group, ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda mevcut insan kaynağına öncelik vermektedir. Kariyer düzenleme süreci, çalışanlar arasında fırsat eşitliği gözetilerek gerçekleştirilirken, bu süreçte en güncel ve tarafsız performans değerlendirme süreçleri kullanılmaktadır.